očkovací látky | stanovení CRP | očkovací kalendář | kontakty

MUDr. Jana Bušková
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

Věděli jste, že...?

Od dubna 2012 podle novely Zákona 298/2011 započne nepovinné, státem hrazené očkování proti HPV. Bude se týkat dívek narozených od dubna 1998.

Očkování bude prováděno mezi 13. a 14. narozeninami. Jako v současné době bude možno volit mezi vakcínou Cervarix a Silgard, přičemž stát uhradí náklady na očkování do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty.

Co poskytujeme

1) Poskytujeme diagnostickou a léčebně preventivní péči o děti a dorost od 0 do 19 let
 
2) Očkování pravidelné (povinné, hrazené z veřejného zdravotního pojištění)
 
3) Očkování na vlastní žádost (není hrazené z veřejného zdravotního pojištění)
 
4) Vyšetření na vlastní žádost pro: 
- vstup do jeslí, mateřské školky, na odborné učiliště, střední a vysokou školu
- vystavení potravinářského průkazu
- potvrzení o zdravotním stavu k účasti na táboře, brigádě, škole v přírodě
- sportovní prohlídky
- prohlídka na řidičský průkaz.
 
5) Poskytujeme vyšetření CRP v ordinaci - při podezření na bakteriální infekci
 
6) Propichování ušních lalůčků
 
7) Možnost telefonického objednání k vyšetření
 
očkovací látky | stanovení CRP | očkovací kalendář | kontakty                      © 2012 - 2013 PEDIATRIE RCE, s.r.o.                                      Powered by Prestissimo.cz