očkovací látky | stanovení CRP | očkovací kalendář | kontakty

MUDr. Jana Bušková
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

Věděli jste, že...?

Od dubna 2012 podle novely Zákona 298/2011 započne nepovinné, státem hrazené očkování proti HPV. Bude se týkat dívek narozených od dubna 1998.

Očkování bude prováděno mezi 13. a 14. narozeninami. Jako v současné době bude možno volit mezi vakcínou Cervarix a Silgard, přičemž stát uhradí náklady na očkování do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty.

Vyšetření na vlastní žádost

- provádíme prohlídky na řidičský, potravinářský, svářečský či jiný profesní průkaz, zbrojní pas
 
- sportovní prohlídky
 
- propíchnutí ušních lalůčků a nasazení náušnic
 
- vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu (úraz, hospitalizace)
 
- očkování na vlastní žádost
 
- potvrzení do MŠ, jeslí, SŠ, SOU, VŠ
 
- potvrzení o zdravotní způsobilosti na zotavovací akce
očkovací látky | stanovení CRP | očkovací kalendář | kontakty                      © 2012 - 2013 PEDIATRIE RCE, s.r.o.                                      Powered by Prestissimo.cz