očkovací látky | stanovení CRP | očkovací kalendář | kontakty

MUDr. Jana Bušková
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

Věděli jste, že...?

Od dubna 2012 podle novely Zákona 298/2011 započne nepovinné, státem hrazené očkování proti HPV. Bude se týkat dívek narozených od dubna 1998.

Očkování bude prováděno mezi 13. a 14. narozeninami. Jako v současné době bude možno volit mezi vakcínou Cervarix a Silgard, přičemž stát uhradí náklady na očkování do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty.

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky provádíme ve věku:

- Převzetí do péče,
- 14 dní
- 6 týdnů
- 3, 4, 6, 8, 10, 12 a 18 měsíců.
 
Pak každé liché roky:
- 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 let.
 

 

očkovací látky | stanovení CRP | očkovací kalendář | kontakty                      © 2012 - 2013 PEDIATRIE RCE, s.r.o.                                      Powered by Prestissimo.cz